Hej vad potatisfröna växer och gror!

Hej vad potatisfröna växer och gror!