NMT-bilen var på plats vid Springcross och servade oss som sprang. Jens hade en liten släng av påssjuka. Ha!

NMT-bilen var på plats vid Springcross och servade oss som sprang. Jens hade en liten släng av påssjuka. Ha!