Det är viktigt att starta klockan!

Det är viktigt att starta klockan!