Stavgång i gryningen. Nu med hela familjen.

Stavgång i gryningen. Nu med hela familjen.