Karlsbron och Simone och jag.

Karlsbron och Simone och jag.