Krattar bäst som krattar sist!

Krattar bäst som krattar sist!