Då är man trött. När är så här nära att tvåla till tandborsten. @specielliot

Då är man trött. När är så här nära att tvåla till tandborsten. @specielliot