Men jag var lite skeptisk till lånepannlampan.

Men jag var lite skeptisk till lånepannlampan.

Det går inte att kommentera längre.