@specielliot hade boksläpp i dag. Klassen har gett ut två egna böcker med noveller och bilder. Stort!

@specielliot hade boksläpp i dag. Klassen har gett ut två egna böcker med noveller och bilder. Stort!