Höll nästan på att glömma.

Höll nästan på att glömma.