NMT is like a box of chocolate. You never know what you gonna get. I dag har känslorna varit all over the place och jag kände att jag hade två val: Mula i mig choklad eller köra NMT. Jag valde NMT. NMT-känslan varar längre.

NMT is like a box of chocolate. You never know what you gonna get. I dag har känslorna varit all over the place och jag kände att jag hade två val: Mula i mig choklad eller köra NMT. Jag valde NMT. NMT-känslan varar längre.