Nävetduvad. Jag är oerhört skeptisk till online terapeuter som skriker med versaler.

Nävetduvad. Jag är oerhört skeptisk till online terapeuter som skriker med versaler.