Hamleys. Movitz närmast överdoserade. ”Kan vi inte gå hem – det här är nästan bara för mycket!”