Det var inte så länge sedan (1800-talet som läkare botade kvinnlig olydnad med omskärelse. Tack Liv Strömquist för din underbara folkbildning (Kunskapens frukt, Galago)

Det var inte så länge sedan (1800-talet som läkare botade kvinnlig olydnad med omskärelse. Tack Liv Strömquist för din underbara folkbildning (Kunskapens frukt, Galago)