Det är det skeva i livet som gör allting vackert.

Det är det skeva i livet som gör allting vackert.