Träningsglädje. Loppglädje. Kamratskap.

Träningsglädje. Loppglädje. Kamratskap.