Elliot hjälper mig signiera.

Elliot hjälper mig signiera.