Åttaårige Movitz ritar. Man ser tydligt morfar Oves gener.

Åttaårige Movitz ritar. Man ser tydligt morfar Oves gener.