Vi är på biblioteket och länsar barnboksavdelningen. 11-åringen önskade sig Habib-böcker. Vi hittade massor.

Vi är på biblioteket och länsar barnboksavdelningen. 11-åringen önskade sig Habib-böcker. Vi hittade massor.