Bellmanstafetten! Jag är på plats! Picknick vid A för NMT Dream Tram.

Bellmanstafetten! Jag är på plats! Picknick vid A för NMT Dream Tram.