Varför står han där? Frågar @specielliot. Är det drottningens bastu?

Varför står han där? Frågar @specielliot. Är det drottningens bastu?