@specielliot med sina nya fans. Fjäderfans. #london

@specielliot med sina nya fans. Fjäderfans.