Plötsligt säger Elliot att han har en app som visar hur långt vi har gått de här dagarna. Vi kollar. Runt 19000 steg per dag! #london @specielliot

Plötsligt säger Elliot att han har en app som visar hur långt vi har gått de här dagarna. Vi kollar. Runt 19000 steg per dag! @specielliot