Godis! Överallt. Sockerchockernas tempel. @specielliot #london

Godis! Överallt. Sockerchockernas tempel. @specielliot

Det går inte att kommentera längre.