Det pågår ett cykellopp i London. Men när folk vill över gatan får de bromsa och stanna.

Det pågår ett cykellopp i London. Men när folk vill över gatan får de bromsa och stanna.