Väddö triathlon anyone? Själv är jag i London då, annars hade hag testat.

Väddö triathlon anyone? Själv är jag i London då, annars hade hag testat.