Får det lov att vara en kopp?

Får det lov att vara en kopp?