Ni som kan era sädesslag. Vad har vi här? Månne?

Ni som kan era sädesslag. Vad har vi här? Månne?