Stigen. Ungefär som på fjällen. Utan dimma.

Stigen. Ungefär som på fjällen. Utan dimma.