Och Movitz var den enda som ville bada.

Och Movitz var den enda som ville bada.