Soraya Post. Mäktigt. Småpratade med Annie Lööf strax innan. Alla verkar vara här. Alla är glada.

Soraya Post. Mäktigt. Småpratade med Annie Lööf strax innan. Alla verkar vara här. Alla är glada.