Jag var först i vattnet!

Jag var först i vattnet!