Jahapp. Då har man gjort en magnetröntgen också. I tjugo minuter, utan musik ”det är ju halsryggen”. Mycket märklig upplevelse. Mycket märklig.