En Hello Kitty, en Superman och en Dumma Mig coming up.

En Hello Kitty, en Superman och en Dumma Mig coming up.