Elliot inleder starkt med största glassen jag sett.

Elliot inleder starkt med största glassen jag sett.