Japp. Ungdomar gör som föräldrarna gör.

Japp. Ungdomar gör som föräldrarna gör.