Bye bye gamla bordet. Nästan lite vemodigt. Många viktiga samtal har vi haft vid dig. Många fina teckningar har ritats, många halsband har gjorts och flera böcker skrivits. Tack bordet.

Bye bye gamla bordet. Nästan lite vemodigt. Många viktiga samtal har vi haft vid dig. Många fina teckningar har ritats, många halsband har gjorts och flera böcker skrivits. Tack bordet.