Citronfjärilen sekunderna innan Vivi anföll.

Citronfjärilen sekunderna innan Vivi anföll.