Så länge jag minns har jag föreläst om att jag vill tvätta bort all skam kring missbruk och psykisk ohälsa. Jag har tydligen varit rätt på det, hela tiden. ( Ur Mod att vara sårbar)

Så länge jag minns har jag föreläst om att jag vill tvätta bort all skam kring missbruk och psykisk ohälsa. Jag har tydligen varit rätt på det, hela tiden. ( Ur Mod att vara sårbar)