”Fortsätt belysa situationen”. Ett tack från läsare. Cancerserien har berört.