Sally hade findukat. Som alltid.

Sally hade findukat. Som alltid.