Föreläsningstajm. ”Våga ta klivet!” Hjärnkoll. Roligt!