Solen, Lykke och svarta hålet. Ska hon bli kärnfysiker eller författare? Månne.

Solen, Lykke och svarta hålet. Ska hon bli kärnfysiker eller författare? Månne.