Kulles duk eller tavla var verkligen värd att älska lite för mycket för.

Kulles duk eller tavla var verkligen värd att älska lite för mycket för.