Ur Liten bok om dyslexi av Martin Ingvar. Bra bok. Rolig och upplysande.

Ur Liten bok om dyslexi av Martin Ingvar. Bra bok. Rolig och upplysande.