Movitz och framtiden

Movitz såg någon reklam för Handelsbanken. Det stod något om att ”här växer framtiden”. Movitz undrade vad de menade med det.
”Jag tror de menar att de satsar på de unga. De unga är ju framtiden.”
Han funderade en stund.
”Men jag är ju ett barn. Då är jag också framtiden!”
”Jajemän.”
Han var mycket nöjd med detta och gjorde några hoppsansteg.