Är det någon som vill ha en propp?

Är det någon som vill ha en propp?