Nära igen. Nu ligger boken fyra. Ni har väl laddat ner? Perfekt läsning på föräldramötet…

[igp-video src=”” poster=”https://www.hillevi.nu/wp-content/uploads/2013/09/Nara-igen.-Nu-ligger-boken-fyra.-Ni-har-val-laddat-ner-Perfekt-lasning-pa-foraldramotet.jpg” size=”large”]
Nära igen. Nu ligger boken fyra. Ni har väl laddat ner? Perfekt läsning på föräldramötet...