Så här glada är man när man har fått bära stock i 75 minuter. #styrka #älska #nmt

[igp-video src=”” poster=”https://www.hillevi.nu/wp-content/uploads/2013/09/Sa-har-glada-ar-man-nar-man-har-fatt-bara-stock-i-75-minuter.-styrka-alska-nmt.jpg” size=”large”]
Så här glada är man när man har fått bära stock i 75 minuter. #styrka #älska #nmt