Plötsligt slår det mig. Jag kan hålla föreläsningar om varje ämne i gratisböckerna. Genialt!

[igp-video src=”” poster=”https://www.hillevi.nu/wp-content/uploads/2013/08/Plotsligt-slar-det-mig.-Jag-kan-halla-forelasningar-om-varje-amne-i-gratisbockerna.-Genialt.jpg” size=”large”]
Plötsligt slår det mig. Jag kan hålla föreläsningar om varje ämne i gratisböckerna. Genialt!